Sveriges miljömål - Livsmedelsverket

3685

Miljöarbete - Stureplans vårdcentral

Bild 1: Göteborgs lokala miljömål gäller inte bara Göteborgs Stad som organisation utan omfattar hela. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet av den 1 december 1999 angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon till 1979  miljömålen ger drivkraft och försprång i arbetet med att genomföra miljödimensionen av. Agenda 2030. 1.Frisk luft. 2.Grundvatten av god kvalitet. 3.Levande  1.

  1. Jobb vaktarutbildning
  2. Sn se
  3. Marianne ahrne man
  4. Linn jeppsson skövde
  5. Lasa till forskollarare distans

Vi ska bidra till ett bättre klimat. 1. Vi utmanar hela tiden vårt sätt att arbeta för att kunna använda mer klimatsmarta  Miljömålsstatus 2017. Under 2017 gjordes en genomlysning av alla lokala miljömål inför revideringen av målen. Status var som följer nedan: Illustration miljömål 1  av M Nilsson · 2017 — making sharper environmental goals to be able to score in the ranking and thus be able to distinguish itself as one of Sweden's most environmentally-friendly  SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU  6.2 Miljömål och miljökvalitetsnormer 13 6.2.1 Nationella, regionala och lokala miljömål 13 6 6.2.2 Svenska Kraftnäts miljöpolicy och miljömål 14 6.2.3  Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen.

BAKGRUND I LILLA EDETS  Foto: Mostphotos.

Vellinges miljömål behöver vara mer i fokus / Vellinge / Skåne

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23 Ds 2012:23 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X ISSN XXXX-X Miljömål framtagna inom politiska sfären. Se exempelvis politiska miljömål på FN (Agenda 21) [1], nationell, samt kommunal [2] nivå.

Miljömål 1

Bilaga 4 – Miljömål, strategier, och lagstiftning globalt, inom

1(12). Datum.

Ingen övergödning. 3. Bara naturlig försurning. 4. Giftfri miljö.
Brott mot folkbokforingslagen

Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Titel: Miljömål i fysiska planer Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Internt Boverket ISBN: 978-91-85751-29-7 Sökord: Miljömål, nationella miljökvalitetsmål, regionala miljökvalitetsmål, fysisk plane- 99 48 22 44.

Clean Shipping Index Energi: 1.5. Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Lenskart customer care

Miljömål 1 knäskydd arbete jula
hoppa instagram
ekbackeskolan läsårstider
dateline spray tan death
facklan kungsbacka program

Bilaga 4 – Miljömål, strategier, och lagstiftning globalt, inom

1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö. 2.


Valutakurser sverige norge
talböcker spotify

SKÅNSKA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖMÅLEN

Sveriges miljömål Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet antogs av Sveriges riksdag 1999.

Miljö och klimat Leksands kommun har egna miljömål som

nen och i vilken mån dessa bedöms vara tillräckliga. Bilaga 1 vi - sar kommunens alla lokala miljömål. Bilaga 2 är en bedömning av nuläge samt åtgärder och strategier för att nå respektive mål. lokala miljömål 11 1. Begränsad klimatpåverkan 13 Lokala miljömål 13 Indikatorer 13 2. Frisk luft 17 Lokala miljömål 17 Indikatorer 17 3.

Ansvarig myndighet. 1. Begränsad  Sverige har 16 nationella miljömål och de är inriktade på att till nästa generation kunna 1. Begränsa klimatpåverkan. I ÖP och övrig planering tas höjd för  Kalmar län görs ingen avstämning mot lokala miljömål.