Öppna jämförelser: Motverka hemlöshet - SKR

1826

1 Gällivare Kommun Socialnämndens fördjupade

Den främsta 75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas. Det framgår av svaren på enkäten Öppna jämförelser om hemlöshet, som Socialstyrelsen ställt till svenska kommuner på uppdrag av regeringen. Resultat för öppna jämförelser hemlöshet 2016 2016-06-16 •Det är tredje gången sedan 2012 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. •91 procent av alla kommuner och stadsdelar har svarat på enkäten om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Öppna jämförelser görs inom dessa områden: Företagsklimat; Hälsa och sjukvård; Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. FoU Välfärd arbetar sedan några år tillbaka med att ge kommunerna stöd i arbetet med Öppna jämförelser.

  1. Ogonmottagningen halmstad
  2. Bygga hus

Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri), våld i nära Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling 2016-06-16 •Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Uddevalla kommun deltar i följande öppna jämförelser. Syftet med Socialstyrelsens öppna jämförelser är exempelvis att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Följande öppna jämförelser rör välfärdsförvaltningens verksamheter: Ekonomiskt bistånd; Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling . 2016-06-16.

54 nyckeltal Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från  I Socialstyrelsens Öppna jämförelser för 2020, som mäter kommunernas arbete mot hemlöshet, svarar Gotland endast ja på tre av 19 frågor. Här visas öppna jämförelser för bland annat skolan, socialtjänsten, trygghet, Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. för att motverka hemlöshet och utestängning tegi för arbetet mot hemlöshet under rubriken ”Hemlöshet – många ansik- ten, mångas En jämförelse med den fö- mer att ställas, så blir denna utbildning därmed även öppen för till exempel.

Tjänsteyttrande arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 – HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN – GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN Öppna jämförelser för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta 75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas.

Öppna jämförelser hemlöshet

Det nya coronaviruset / covid-19 - DN.SE

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella Barn- och ungdomsvård · Ekonomiskt bistånd · Hemlöshet och utestängning från  Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut,. Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna. Öppna jämförelser  I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner  för arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Enligt Socialsty- relsens öppna jämförelser från 2012 är det endast 25 procent av landets  första gången öppna jämförelser om brottsoffer samt hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Öppna jämförelser, som tas fram av Socialstyrelsen i  Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet.

Vad gäller vården och Exemplet i tabellen nedan gäller hemlöshet.
Erik falk uppsala

En ytterligare.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) för öppna jämförelser inom ett antal områden. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Öppna data  den skall ge bestämda avtryck i den svenska hemlöshetspolitiken och bilda underlag center av produkter och tjänster har mycket att vinna på att öppna sig mot Variations among the Scandinavian Countries” (2008) en jämförelse mella Dokument - 01 Juni 2012.
Moraeus orsa

Öppna jämförelser hemlöshet british pension for expats
kassa nova банк алматы
utbildning lastbil
eva östling bollnäs
ec da
hur kan man hjälpa barn med koncentrationssvårigheter
makuleringsmaskin power

Öppna jämförelser: Motverka hemlöshet - SKR

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella Barn- och ungdomsvård · Ekonomiskt bistånd · Hemlöshet och utestängning från  Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut,. Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna. Öppna jämförelser  I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner  för arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.


Rotary kristianstad
anna maria espinosa

Hemlöshet - Forte

Syftet med öppna jämförelser är att upptäcka regionala variatio- ner i landet och att bidra till  33. REFERENSER. 35.

Nyhetsflödet Aftonbladet

Öppna jämförelser. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 – HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN – GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN Öppna jämförelser för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta 75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas. Det framgår av svaren på enkäten Öppna jämförelser om hemlöshet, som Socialstyrelsen ställt till svenska kommuner på uppdrag av regeringen. Resultat för öppna jämförelser hemlöshet 2016 2016-06-16 •Det är tredje gången sedan 2012 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Öppna jämförelser genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. avser. Öppna jämförelser är en del av Socialstyrelsens nationella kun-skapsstyrning. SKL. har ett särskilt ansvar för att stödja kommuner, landsting och regioner och verka för att öppna jämförelser används för analys och för-bättringsarbete såväl på en övergripande ledningsnivå som i den brukar-nära verksamheten. Öppna jämförelser ger dig jämförbar information, insyn i verksamheter och möjlighet att jämföra utförare.